Aluminum Newdoor

Sản phẩm

CỬA CUỐN ND70

Trọng lượng: - Kích thước: Độ dày: 0.7 - 0.8 mm (+- 8%)
Chi tiết

MOTOR YH - TAIWAN HÃNG

Trọng lượng: 300kg - 1000kg - Kích thước:
Chi tiết

CỬA CUỐN NEWDOOR S700

Trọng lượng: - Kích thước: Độ dày: 0.8 - 0.9 mm (+- 8%)
Chi tiết

MOTOR CỬA CUỐN SH 400KG - 800KG

Trọng lượng: 400KG - Kích thước: MB 520x330x3.5mm - 14m2
Chi tiết

CỬA CUỐN S75B

Trọng lượng: - Kích thước: Độ dày: 1.0-1.1mm (± 8%)
Chi tiết

BÌNH LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN

Trọng lượng: motor 400kg - 800kg - Kích thước:
Chi tiết

CỬA CUỐN S68

Trọng lượng: - Kích thước: Độ dày: 0.75-0.9mm (± 8%), có 2 Gioong lông chống ồn
Chi tiết

CỬA CUỐN S60

Trọng lượng: - Kích thước: Độ dày: 0.65-0.8mm (± 8%), có 2 Gioong lông chống ồn
Chi tiết

CỬA CUỐN S55

Trọng lượng: - Kích thước: Độ dày: 0.65-0.8mm (± 8%), có 1 Gioong lông chống ồn
Chi tiết

CỬA CUỐN S90

Trọng lượng: - Kích thước: Độ dày: 0.75-1.3mm (± 8%), có 2 Gioong lông chống ồn
Chi tiết

CỬA CUỐN ST70

Trọng lượng: - Kích thước: Độ dày: 1.3-2.2mm (± 8%), có 2 Gioong lông chống ồn
Chi tiết

CỬA CUỐN 5022

Trọng lượng: - Kích thước: Độ dày: 0.8-0.9mm (± 8%), có 1 Gioong lông chống ồn
Chi tiết

CỬA CUỐN 48A

Trọng lượng: - Kích thước: Độ dày: 0.9-1.0mm (± 8%), có 2 Gioong lông chống ồn
Chi tiết
zalo
zalo
facebook
top_icon.png